Covid19- neapdraud auto īpašniekus.

Pievienots: 13. maijā 2020 19:37 | Autors: Kaspars Bergmanis | Komentāri: (1)

Ierosinājums - atlikt autotransporta obligātās tehniskās apskates veikšanu līdz šā gada 30.maijam ir noraidīts.Ziņu portāls Autonews.lv iesniedza rakstisku iesniegumu LR Ministru  prezidentam, Satiksmes ministram, Iekšlietu ministram, ka sakarā ar Covid 19  vīrusa ieviestajiem distancēšanās noteikumiem, lai mazinātu  inficēšanās risku aicinām:

- atlikt autotransporta obligātās tehniskās apskates veikšanu līdz šā gada 30. maijam;

- neuzlikt sodu, ja līdz šā gada 30. maijam nav veikta autotransporta tehniskā apskate;

- pārņemt Lielbritānijas piemēru, kurš paredz atcelt autotransporta tehniskās apskates veikšanu līdz Covid-19 karantīnas beigām.
Ministru prezidenta kabinets pārsūtīja iesniegumu- Finanšu ministrijai, kura uz iesniegumu atbildēja ne pēc būtības.Atbilde no Finanšu ministrijas valsts sekretāres B.Bānes

Finanšu ministrija ir saņēmusi Jūsu vēstuli par vīrusa COVID-19 izplatības Latvijā un globālās pandēmijas izraisītajām problēmām komercdarbībā un iespējamajiem valsts atbalsta pasākumiem COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem.

Pateicamies par Jūsu iesaisti un sniegtajiem priekšlikumiem. Strādājot pie likumprojekta par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar

COVID-19 izplatību, lai izstrādātu mehānismu tā seku izplatības ierobežošanai, Finanšu ministrija izvērtēja arī uzņēmēju un to asociāciju sniegtos viedokļus un priekšlikumus.

Situācija pasaulē, Eiropā un Latvijā saistībā ar COVID-19 izplatību nepārtraukti mainās, attiecīgi attīstās arī valdības un mūsu sadarbības partneru rastie risinājumi krīzes pārvarēšanai. Aicinām sekot oficiālajai informācijai gan ministrijas tīmekļvietnes sevišķajā sadaļā ,  gan arī Valsts kancelejas speciāli izveidotajā tīmekļvietnē . Šajās vietnēs būs apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām, statistikas dati, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem.

Valdība, sadarbojoties ar Latvijas Darba dēvēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, turpina diskutēt un operatīvi pieņemt lēmumus par atbalsta veidiem, kas palīdzētu tautsaimniecībai vīrusa COVID-19 izplatības Latvijā seku mazināšanai. Aktuālā informācijai par pieņemtajiem lēmumiem ir arī pieejama Finanšu ministrijas mājas lapas sadaļā “Covid-19”.

Esam pateicīgi par Jūsu izrādīto iniciatīvu un sniegtajiem viedokļiem!
Sodīt vai nesodīt autovadītājus, kuri brauc bez tehniskās apskates?  Šo jautājumu noteikti varētu sniegt  Iekšlietu ministrija, kuras pakļautībā ir ceļu policija. Rakstisku atbildi sniedza ministrs- S.ĢirģensIekšlietu ministrijā 2020.gada 27.martā saņemts Jūsu iesniegums ar aicinājumu saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju atlikt autotransporta obligātās tehniskās apskates veikšanu līdz šā gada 30.maijam, neuzlikt sodu, ja līdz šā gada 30.maijam nav veikta autotransporta tehniskā apskate un pārņemt Lielbritānijas piemēru, kurš paredz atcelt autotransporta tehniskās apskates veikšanu līdz Covid-19 karantīnas beigām.

Norādām, ka likuma ,,Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4.pants paredz, ka ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus. Likums ,,Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka, kādus ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā Ministru kabinets var noteikt, piemēram, īpašu pārvietošanās un pulcēšanās kārtību vai pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, īpašu saimnieciskās darbības kārtību vai šīs darbības ierobežojumus u.c. Savukārt Epidemioloģiskās drošības likuma 3.panta otrā daļa pilnvaro Ministru kabinetu noteikt epidemioloģiskās drošības pasākumus atsevišķu infekcijas slimību izplatības ierobežošanai. Tie var būt profilakses, arī higiēnas, pretepidēmijas, ārstniecības un organizatoriskie pasākumi, kas ir vērsti uz infekcijas slimības izplatības ierobežošanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.240 ,,Iekšlietu ministrijas nolikums” 1.punktu Iekšlietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares. Iekšlietu ministrijas kompetencē neietilpst  valsts politikas izstrāde un īstenošana satiksmes drošības jomā.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 1.punktu vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta nozarē un autosatiksmes apakšnozarē, kas sevī ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas, ir Satiksmes ministrija.

Arī saskaņā ar  Ceļu satiksmes likuma 4.pantu Satiksmes ministrija organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā, un satiksmes ministrs izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Savukārt valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto, ja iestāde konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju, un, ja iespējams norāda kompetento iestādi. Ievērojot Iesniegumu likuma 4.panta otrajā daļā noteikto, ja tas ir lietderīgi, iestāde var nepiemērot šā panta pirmo daļu un septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūtīt šo iesniegumu citai iestādei, informējot par to iesniedzēju.

Taču, ņemot vērā, ka iesniegums vienlaikus adresēts arī Satiksmes ministrijai un valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, kas ir kompetentas izvērtēt iesniegumā minētos jautājumus un sniegt atbildi uz to, Iekšlietu ministrija iesniegumu minētajām institūcijām nepārsūta.
Ilgi gaidītā atbilde nu arī ir saņemta, kuru Satiksmes ministrijas vārdā parakstīja valsts sekretāre I.Stepanova.

    Satiksmes ministrija ir saņēmusi un izskatījusi Jūsu 2020.gada 27.marta iesniegumu un savas kompetences ietvaros sniedz atbildi saistībā ar priekšlikumu atlikt transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veikšanu ārkārtējās situācijas laikā.

    Satiksmes ministrija pateicas Jums par sniegtajiem priekšlikumiem un informē, ka līdz ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” ir veikusi būtiskus pasākumus tās klientu un darbinieku drošības un veselības nodrošināšanai, kas tiek pastāvīgi pilnveidoti un papildināti. Par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati tiek nodrošināta iespēja norēķināties, izmantojot VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” sniegtos e-pakalpojumus, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” darbiniekiem ir izdalīti un obligāti jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi (cimdi, brilles, dezinfekcijas līdzekļi), kā arī veicot transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa vadītājam ir jāuzgaida stacijas ārpusē.

    Ievērojot minēto, Satiksmes ministrija informē, ka pašreiz nav paredzēts atlikt transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veikšanu, tomēr Satiksmes ministrija rūpīgi seko līdzi ārkārtējās situācijas attīstībai un nepieciešamības gadījumā ir gatava īstenot attiecīgus ierobežojumus.


    

Nobeigums.

Kas ir svarīgāki- tehnisko apskašu inspektori, kuri apdraudot savu veselību ir spiesti sēsties katrā mašīnā, kuru pārbauda, vai autobraucēji, kuriem ir pienācis laiks doties uz CSDD, lai veiktu auto tehnisko apskati? Ne viens un ne otrs ! Svarīga ir tikai nauda, kuru maksā autoīpašnieks.

Diemžēl Latvijā autobraucēji ir kā slaucamas govis, kuru pienākums ir ar saviem maksājumiem „lāpīt” cauro ekonomiku. Latvijā teju katru gadu palielina nodokļus un nodevas, akcīzes, ievieš vinjetes. Protams, ka tas viss ir izdomāts, lai mēs brauktu pa labiem ceļiem. Tikai realitātē ceļi paliek arvien sliktāki. Lai valsts nebankrotētu - tehnisko apskati būs jāveic jebkuros apstākļos, bet angļi ar savu piesardzību, lai iet bekot.... Sargiet sevi, neslimojiet !

Komentāri:

Viesis: Ronalds - 14. maijā 2020 13:39

Izlasot attiecīgā valsts darbinieka sastādīto vēstuli, es biju šokēts. Šo bezjēdzīgo savārstījumu autoram ir steidzami nepieciešama kvalificēta psihiatra palīdzība, nevis amats valsts pārvaldes struktūrās!

Lietotāja vārds:

Drošības kods: Captcha Image Verification

Autorizēšanās


Meklēšana

 

Auto servisu meklēšana

Iznācis novembris/decembris AutoInfo!

AutoInfo

Degvielas cenas

DUSE95E98DDGāze
XXX0.0000.0000.000-
YYY0.0000.0000.000-
ZZZ0.0000.0000.000-