VID septembrī sāks represijas pret autoservisiem

Pievienots: 27. jūnijā 2014 16:11 | Autors: | Komentāri: (4)

Nodokļu disciplīnas uzlabošanai automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir noteicis divu taksācijas mēnešu nogaidīšanas periodu - jūliju un augustu. To laikā nodokļu maksātājiem tiek dota iespēja pašiem novērst pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās algas pilnā apmērā, informē VID.

 Pretējā gadījumā VID septembrī sāks vērienīgus preventīvos un represīvos pasākumus automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem.

 VID ēnu ekonomikas apkarošanā kā vienu no prioritārajām nozarēm ir noteicis automobiļu apkopes un remonta nozari. Attiecīgi VID šajā nozarē strādājošiem nodokļu maksātājiem pievērsīs īpaši pastiprinātu uzmanību, kas nozīmē, ka tieši šīs nozares nodokļu maksātājiem nodokļu nemaksāšanas risku konstatēšanas gadījumā vispirms tiks veikti preventīvie nodokļu administrēšanas pasākumi un nepieciešamības gadījumā arī nodokļu kontroles pasākumi.

 Nepieciešamības gadījumā šajā procesā tiks iesaistīta arī biedrība "Auto asociācija", ar kuru VID ir noslēgta vienošanās par sadarbību, lai kopīgi veicinātu godīgu komercdarbības vidi automobiļu apkopes un remonta nozarē.

 "Mēs aicinām nodokļu maksātājus nenoliegt acīmredzamo - ka to deklarētie nodokļu maksājumi neatbilst to darbības ekonomiskajai būtībai un reālajam apmēram un ir mazāki, nekā tiem būtu jābūt, kā arī pašiem labprātīgi aprēķināt un veikt nodokļu nomaksu pilnā apmērā. Mūsu mērķis ir panākt, lai nodokļu maksātāji paši izvēlas savu saimniecisko darbību organizēt uz godprātīgas konkurences pamatiem attiecībā pret citiem savas nozares dalībniekiem un kļūt par godprātīgiem nodokļu maksātājiem, godīgiem un atbildīgiem darba devējiem pret saviem nodarbinātajiem un visas valsts iedzīvotājiem," norāda VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone.

 VID regulāri veiktie nodokļu nemaksāšanas risku izvērtējumi liecina, ka tieši automobiļu apkopes un remonta nozarē ir vērojams augsts nodokļu nenomaksas risks. Šiem nodokļu maksātājiem tiek konstatēti riski, kas norāda ne tikai uz algu izmaksu "aploksnēs", bet arī uz faktisko ieņēmumu neuzrādīšanu pilnā apmērā un to iespējamo slēpšanu, tādējādi notiek ne tikai izvairīšanās no nodokļu nomaksas, bet tiek kropļota godīga konkurence un veselīga uzņēmējdarbības vide kopumā.

 Veicot automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju sniegto datu par nodarbināto darba samaksu, profesijām un nostrādāto stundu skaitu analīzi, VID ir identificējis būtiskus "aplokšņu" algu izmaksas riska indikatorus. Tā, piemēram, vidējā mēneša darba samaksa nozarē 2014.gada martā bija 324 eiro, kas ir par 55,6% mazāka nekā vidējā darba samaksa valstī, nozarei atbilstošajās pamatprofesijās nodarbināto stundas tarifa likme būtiski atšķiras no attiecīgās profesijas vidējās stundas tarifa likmes nozarē. Saskaņā ar VID rīcībā esošajiem datiem autoatslēdznieka profesijas vidējā stundas tarifa likme nozarē ir 2,60 eiro, bet zemākā stundas tarifa likme nepārsniedz 0,85 eiro.

 Savukārt uzņēmumos, kuru vidējā mēneša darba samaksa 2013.gadā pārsniedz valstī vidējo darba samaksu, autoatslēdznieka profesijas vidējā stundas tarifa likme ir 5,60 eiro. Šis rādītājs uzskatāmi liecina par lielo "aplokšņu" algu īpatsvaru šajā nozarē. Turklāt vērojams augsts nepilnu darba laiku nodarbināto darbinieku īpatsvars, piemēram, atsevišķos uzņēmumos visi pamatprofesijās nodarbinātie strādā nepilnu darba laiku.

 Uz nodokļu nemaksāšanas riskiem norāda arī automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju samērā zemie pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumi valsts budžetā, kas liecina par faktisko ieņēmumu slēpšanu vai neuzrādīšanu pilnā apmērā, bet izmaksu atzīšanu pilnā apmērā vai pat nepamatotu to palielināšanu, uzsver VID. Šo faktu apstiprina arī automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju gada pārskatu datu analīze, saskaņā ar kuru lielākā daļa nodokļu maksātāju vairākus gadus pēc kārtas strādā ar zaudējumiem.

 Faktisko saimnieciskās darbības ieņēmumu neuzrādīšana un nepamatota izmaksu palielināšana norāda uz iespējamo "melnās naudas" apgrozījumu automobiļu apkopes un remonta nozarē, norāda VID. Attiecīgi šī "melnā nauda" var tikt izmantota kā ēnu ekonomikas finansēšanas avots, tostarp arī "aplokšņu" algu izmaksai, personu neoficiālai nodarbināšanai.

 VID informē, ka automobiļu apkopes un remonta nozarē darbojas liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu, kuriem atbilstoši ēnu ekonomikas pētījumu datiem ir raksturīga lielāka tolerance attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas un iesaistīšanos ēnu ekonomikā.

 Ņemot to vērā, VID šajā nozarē strādājošiem nodokļu maksātājiem pievērsīs īpaši pastiprinātu uzmanību un aicina šī gada jūlija un augusta laikā pašiem novērst pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās algas pilnā apmērā. VID arī atgādina, ka nodokļu maksātajiem ir iespēja izmantot savas likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktās tiesības un precizēt datus arī jau iesniegtajās deklarācijās par iepriekšējiem taksācijas periodiem.

 VID seko arī fizisko personu veiktajai darbībai un veic pasākumus nereģistrētas saimnieciskās darbības ierobežošanai. VID aicina fiziskās personas, kuras nodarbojas ar automobiļu apkopi un remontu un patlaban nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību, to nekavējoties izdarīt, tādējādi nodrošinot sev valsts sociālās garantijas un vienlaikus godprātīgi pildot savas saistības pret sabiedrību un valsti kopumā.

 Ja persona pēc VID aicinājuma nereģistrē saimniecisko darbību, tiek piemērota administratīvā atbildība par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu, piemērojot naudas sodu no 210 līdz 350 eiro.

 VID vērš uzmanību, ka personai, kura nereģistrējas kā nodokļu maksātājs un neiesniedz nodokļu deklarācijas par periodu, kurā tika veikta saimnieciskā darbība, VID veic auditu un no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam, aprēķina un piedzen nodokli, ar to saistīto nokavējuma naudu un soda naudu 100% apmērā.

 Gadījumā, ja tomēr šajā nozarē strādājošo nodokļu maksātāju par jūliju un augustu iesniegtās deklarācijas un pārskati neliecinās par nodokļu saistību izpildes līmeņa uzlabošanos, faktisko saimnieciskās darbības ieņēmumu uzrādīšanu pilnos apjomos un "aplokšņu" algu samazināšanos, VID sāks vērienīgu preventīvo un represīvo pasākumu kopumu automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem.

 Ja norādītajā laikā nebūs vērojami uzlabojumi automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju iesniegtajās nodokļu deklarācijās un pārskatos, VID veiks atbilstošus nodokļu administrēšanas pasākumus, kuru laikā nodokļu maksātājiem vēl būs iespēja paskaidrot un iesniegt objektīvus pierādījumus un brīvprātīgi paaugstināt savu nodokļu saistību izpildes līmeni, tas ir, labot jau iesniegtās deklarācijas un veikt papildu nodokļu maksājumus valsts budžetā bez papildu soda sankcijām.

 Savukārt, ja komersants nevarēs sniegt objektīvus pierādījumus un netiks sasniegts vēlamais rezultāts automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātāju rīcībā attiecībā uz nodokļu saistību brīvprātīgu izpildi, VID pret šādiem nodokļu maksātājiem vērsīsies ar represīviem kontroles pasākumiem.

 Tās būs gan novērošanas un tematiskās pārbaudes, kuru sekas jau ir iespējamie administratīvie sodi, kā arī nodokļu auditi gan komersantam pašam, gan komersanta darbībā iesaistītajām fiziskajām personām. To rezultātā nodokļu maksātājiem var tikt papildus aprēķināti ne tikai nesamaksātie nodokļi, bet arī soda nauda, norāda VID.

 Kā galējais līdzeklis var tikt veikti arī saimniecisko darbību ierobežojošie pasākumi, piemēram, izslēgšana no VID PVN maksātāju reģistra, nodokļu maksātāja vai tā struktūrvienības saimnieciskās darbības apturēšana, administratīvā papildu soda - liedzot amatpersonai ieņemt noteiktu amatu - piemērošana un citi.

 VID ir izvērtējis visus šīs nozares komersantus un rūpīgi, ilglaicīgi veiks monitoringu tiem komersantiem, kuri, pēc VID rīcībā esošās informācijas, neveic godprātīgu nodokļu nomaksu pilnā apmērā.

VID arī aicina iedzīvotājus informēt par nelegāli strādājošiem, nereģistrētiem automobiļu remonta servisiem, zvanot uz VID diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80009070 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi "parkapumi@vid.gov.lv".

Komentāri:

Viesis: 121212 - 27. jūnijā 2014 22:39

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vid-noma-jauno-eku-par-532-000-eiro-menesii.a89709/

Viesis: zveerz - 30. jūnijā 2014 09:01

nu ja, būvniecībā viss ir tik legāli, ka tur nav ko meklēt :P
PS> ja nākamai neķersies klāt būvniecībai, tad VID būs zaudējis jebkādu ticamības momentu savām pūlēm...

Atvars - 30. jūnijā 2014 09:19

VID paziņoja, ka pēc a/m servisiem klāt ķersies pie zobārstiem. Nu večiņām būs skaisi zobi...

Viesis: Akmentinš - 16. oktobrī 2014 15:25

nu kā i? Visus sapurināja?

Lietotāja vārds:

Drošības kods: Captcha Image Verification

Autorizēšanās


Meklēšana

 

Auto servisu meklēšana

Iznācis novembris/decembris AutoInfo!

AutoInfo

Degvielas cenas

DUSE95E98DDGāze
XXX0.0000.0000.000-
YYY0.0000.0000.000-
ZZZ0.0000.0000.000-